Eco Canton

Les habitacions disposen de finestres i balcons de pvc amb doble vidre, que aillen del só exterior i ajuden a mantenir la temperatura interior. Tambè disposen de desconectadors d’energia, que eviten que es quedin llums enceses quan no hi ha ningú a l’habitació.

Els banys disposen de aixetes i dutxes amb un disseny especial per optimitzar el consum d’aigua.

A les zones comunes de l’hotel disposem de papereres de reciclatje, per us dels nostres clients i del personal de neteja.

Pero no ens aturem aquí. Tenim projectes de futur per millorar el nostre compromis i cura del medi ambient.

Pròxim projecte: instalación de plaques solars per millorar i optimitzar el comsum d’energia.

Reservar